Faktura VAT z usługi internetowe to konieczność do uzyskania ulgi

Zeznanie podatkowe za rok 2010 należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej do końca kwietnia 2011 roku. Osoby zatrudnione w zakładzie pracy, muszą wypełnić deklarację PIT-37 na podstawie informacji podatkowej otrzymanej od płatnika. Taką informacją jest najczęściej PIT-11. W przypadku osób prowadzących działalności gospodarcze, rozliczenie z Urzędem Skarbowym, powinno odbyć się na podstawie jednego z dwóch innych formularzy: PIT-36 dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych, lub PIT-28 dla podatników rozliczających w sposób zryczałtowany przychody ewidencjonowane. Program Pity 2010 bardzo ułatwia przygotowanie sprawozdania podatkowego, szczególnie osobom fizycznym prowadzącym działalność i muszących samodzielnie rozliczać podatki. Z wypełnieniem druku nie ma problemu, jeśli podatnik nie zamierza korzystać z ulg podatkowych oraz nie otrzymywał dodatkowego dochodu poza wynagrodzeniem za pracę. W rozliczeniu podatkowym przysługuje ulga odsetkowa związana z wydatkami na odsetki od kredytów i pożyczek na mieszkanie własne, a także ulga na dzieci za każdy miesiąc wychowania. W razie kontroli skarbowej, podatnik musi posiadać do okazania dokumenty, na podstawie których przysługują mu ulgi. Np. ulga na Internet przysługuje pod warunkiem posiadania faktury VAT na podatnika, wystawionej zgodnie z jego adresem zamieszkania.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone

Śpiesz się z ulgami – tylko do końca kwietnia 2011

Co roku, podatnicy powinni wypełnić swój obowiązek podatkowy i złożyć roczne zeznanie podatkowe z osiągniętych dochodów. Zeznanie Pit 2010 należy złożyć we właściwym sobie urzędzie skarbowym, najpóźniej do końca kwietnia 2011 roku. W zeznaniu należy uwzględnić wszystkie źródła dochodu oraz można odliczyć przysługujące podatnikom ulgi. Rozliczenie pit należy wykonać na gotowych drukach. Dwa główne formularze to PIT-37 przeznaczony dla podatników otrzymujących dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury itp., oraz PIT-36, który powinni corocznie składać do urzędu przedsiębiorcy rozliczający podatek na zasadach ogólnych. Druk PIT-28 przeznaczony jest dla podatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ulga na Internet czy mieszkanie, nie mogą być odliczone w ramach tego PIT-u. Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym chcą skorzystać z ulg, tj. ulga na dzieci czy ulga odsetkowa, powinni do podstawowej deklaracji, dodać załączniki PIT-O lub PIT-D.

Opublikowano Bez kategorii | Komentarze są wyłączone